sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

Komunikat organizacyjny

INFORMACJA 

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego  1 września 2020 r. na teren szkoły mają wstęp wyłącznie rodzice uczniów klas I i IV

Przypominamy, że uczniowie wchodzą  do szkoły w maseczkach!!!

Od 2 września br.  do odwołania uczniowie wchodzą  do szkoły w następujący sposób:

Klasy I – IV – wejściem głównym I  do szkoły

Klasy V – VIII – wejściem II do byłego gimnazjum

Organizacja zajęć w szkole

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach od 1 września 2020 r.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

- wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Informacja w sprawie obiadów.

W związku z wprowadzeniem  w gminie Myślenice   nowego programu   Opłaty Vulcan  bardzo prosimy  przy zapisie dziecka na stołówkę o podanie danych osobowych, niezbędnych do zawarcia umowy umożliwiającej korzystanie z obiadów na stołówce szkolnej (załącznik nr 1), oraz  oświadczeń (załącznik nr 2).

Odpłatność za obiady w miesiącu wrześniu  br. wynosi 84,00 zł

Wpłaty należy dokonywać  gotówką w szkole u pani intendent w dniach od 1 – 15 września  br. w godz. 7.00 – 15.00. Bardzo prosimy o terminowe  dokonywanie wpłat.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego tj. 1.09.2020 r. zapisy na obiady odbywać się będą przy wszystkich wejściach do szkoły

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok