sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

Do klasy czwartej sportowej

Regulamin rekrutacji do oddziału sportowego - kliknij tutaj

Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązującej przy naborze do klasy IV o profilu piłka siatkowa, o profilu pływania

Uwaga! Warunkiem utworzenia oddziału sportowego  jest rekrutacja minimum 20 uczniów, w tym co najmniej 10 w grupie ćwiczeniowej w danej dyscyplinie sportowej.

 

 3 lata oddziału sportowego, czyli w klasie 4,5,6

 

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY CZWARTE - PŁYWANIE

I termin główny

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – środa 20 III 2024 godz. 15.00 - hala sportowa SP3

 -  test sprawności pływania – wtorek 19 III 2024 godz. 14.00 basen Aquarius Myślenice

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

 -  test sprawności pływania – basen Aquarius Myślenice

  

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY CZWARTE – PIŁKA NOŻNA

I termin główny

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – środa 20 III 2024 godz.15.00 - hala sportowa SP3

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

  

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY CZWARTE – PIŁKA SIATKOWA

I termin główny

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – środa 20 III 2024 godz.15.00 - hala sportowa SP3

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

 

 LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o udziale w naborze do oddziału sportowego.

4 –8 III 2024

do 10 V 2024

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych.

do 22 III 2024

do 24 V 2024

3.

Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej.

19 – 22 III 2024

do 24 V 2024

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25 III 2024

29 V 2024

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 3 IV 2024

do 7 VI 2024

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10 IV 2024

do 14 VI 2024

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Podanie o przyjęcie do oddziału sportowego kl. 4 - kliknij tutaj.

Potwierdzenie woli zapisu do oddziału sportowego - kliknij tutaj.