sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

Do klasy pierwszej sportowej

Regulamin rekrutacji do oddziału sportowego - kliknij tutaj

Test sprawności do klasy pierwszej.  Punktacja w próbach sprawnościowych do klasy pierwszej.

 Uwaga! Warunkiem utworzenia oddziału sportowego  jest rekrutacja minimum 20 uczniów, w tym co najmniej 10 w grupie ćwiczeniowej w danej dyscyplinie sportowej.

 

 TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY PIERWSZE - PŁYWANIE

I termin główny

14.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

15.03.2023 g. 14.00 -  test sprawności pływania – basen Aquarius Myślenice

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

28.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

29.03.2023 g. 14.00 -  test sprawności pływania – basen Aquarius Myślenice

 

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY PIERWSZE – PIŁKA NOŻNA

I termin główny

14.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

28.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

  

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY PIERWSZE – PIŁKA SIATKOWA

I termin główny

14.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

28.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

  

 LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o udziale w naborze do oddziału sportowego.

1 –10 III 2023

do 5 V 2023

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych.

do 15 III 2023

do 11 V 2023

3.

Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej.

14 – 16 III 2023

do 26 V 2023

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31 III 2023

7 VI 2023

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 7 IV 2023

do 16 VI 2023

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 VI 2023

do 31 VIII 2023

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Podanie o przyjęcie do oddziału sportowego dot. kl. 1  - kliknij tutaj.

Potwierdzenie woli zapisu do oddziału sportowego - kliknij tutaj.