sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

GRONO PEDAGOGICZNE

 

1.      

Pawłowska

Katarzyna

 dyrektor szkoły, j. polski, historia, wdż

2.      

Jaśkowiec

Andrzej

zastępca dyrektora szkoły, religia, przyroda

3.      

Skałka

Lucyna

 zastępca dyrektora szkoły, j. polski, historia

4.      

Bałucka

Dorota

 muzyka

5.      

Biela

Magdalena

 świetlica

8.      

Chajdaś

Marta

 nauczanie I -III

9.      

Ciaputa

Edyta

 matematyka

10.   

Cichoń

Michał

 przyroda, geografia, wf

11.   

Cybura

Ewa

 nauczanie I –III, biblioteka

12.   

Dudzik

Antoni

 wf

13.   

Dziatkowiec

Magdalena

kształcenie specjalne

14.   

Garbień

Anna

 j. polski, historia

15.   

Górka

Magdalena

nauczanie 1-3

16.   

Guzik

Paulina

 j. polski, kształcenie specjalne

17.   

Hrabia-Aleksandrowicz

Beata

 j. polski, historia

18.   

Hyży

Elżbieta

 przyroda, kształcenie specjalne

19.   

Jarzębiak

Elżbieta

 biblioteka

20.   

Jasek

Bożena

 biblioteka

21.   

 Podmokły

 Paweł

 historia, biblioteka

22.   

Kraus

Jolanta

  kształcenie specjalne

23.   

Kurowski

Grzegorz

 wf, informatyka

 24.

 Luberda

 Beata

 wf

25.   

Lijewska-Karp

Lidia

 j. polski, wdż, WOS

26.   

Lijewska-Wyroba

Monika

 historia, j. angielski

27.   

Łatka

Katarzyna

 nauczanie 1-3

27.   

Malina

Małgorzata

nauczanie 1-3

28.   

Marcowska

Elżbieta

 j. polski, historia, wdż, kształcenie specjalne

29.   

Mikołajczyk

Janusz

 informatyka, matematyka, muzyka

30.   

Moskal

Jerzy

 wf

31.   

Mul

Iryna

 j. angielski, j. niemiecki

32.   

Niżnik

Aneta

kształcenie specjalne, muzyka

33.

Komperda

Izabela

matematyka

34.   

Ostrowski

Kamil

 wf

35.   

Pacek

Justyna

pedagog szkolny, kształcenie specjalne

36.   

Papiernik

Barbara

 biologia, chemia

37.   

Pardyak

Agnieszka

 j. angielski

38.   

Piotrowska

Zofia

 plastyka, sztuka

39.   

Płoszczyca

Izabela

  nauczanie I –III, kształcenie specjalne

40.   

Podmokły

Bogusław

 technika, informatyka, edb

41.   

Ochender - Lebiest

Anna

 fizyka

42.   

Sala

Bernadetta

 matematyka

43.   

Sikora

Teresa

 wf

44.   

Stańczak

Krzysztof

j. angielski

45.   

Syrek

Jacek

wf

46.   

Szczygieł-Jania

Barbara

 nauczanie I-III

47.   

Gibała

Beata

 biologia, chemia, kształcenie specjalne

48.   

Szuba

Joanna

 nauczanie I-III, historia

49.   

Szymska

Magdalena

  nauczanie I -III

50.   

Śliwa-Pniaczek

Elżbieta

 religia, wdż

51.   

Święch

Elżbieta

 religia,

52.   

Łazoryk

Ewa

 j. angielski

53.   

Wiechniak

Mateusz

 wf

54.   

Wilk

Marta

  nauczanie I -III

55.   

 Szumiec

Monika

 psycholog

56.   

Zięba

Danuta

 j. niemiecki

57.   

Wilkołek

Katarzyna

 nauczanie 1-3, kształcenie specjalne

58.   

ks. Zapotoczny

Władysław

 religia

59.   

   

 wychowawca świetlicy

60.   

Oliwa

Dominika

 wychowawca świetlicy

61.   

Szczepaniak

Katarzyna

 wychowawca świetlicy

62.

Suder

Dawid

wf

63.   

Niemiec

Karol

 wf

64.   

Żarska

Małgorzata

 kształcenie specjalne