sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

DYREKCJA

 

p.o. Dyrektora

 

KATARZYNA PAWŁOWSKA

 

 

 p.o. Zastępcy dyrektora

 

ANDRZEJ JAŚKOWIEC

 

 

Zastępca dyrektora

 

LUCYNA SKAŁKA