sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

Do klasy pierwszej z obwodu

REKRUTACJA DLA DZIECI Z OBWODU:

Od dnia 19 lutego do 15 marca 2024 r. rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły proszeni są o złożenie pisemnej deklaracji zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej w sekretariacie szkoły ul. Pardyaka 26.

W skład obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach wchodzą następujące ulice i domy:

3-go Maja, ul. A. Średniawskiego od nr 75, osiedle Tysiąclecia – bloki 1-33, ul. płk. J. Dunin-Brzezińskiego, ul. Solidarności, ul. St. Pardyaka.

 Prosimy o doniesienie 1 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNEGO (podpisanego na odwrocie) – do wyrobienia mLegitymacji.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia dziecka - kliknij tutaj.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej - kliknij tutaj.

Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę - kliknij tutaj.

Potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.