sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

Do klasy pierwszej z po za obwodu

REKRUTACJA DLA DZIECI SPOZA OBWODU:

LP.

  Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16 – 23 III 2023

15-19 V 2023

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I sp i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

24-31 III 2023

22-26 V 2023

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych spoza obwodu.

3 IV 2023

29 V 2023

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

3-7 IV 2023

29-31 V 2023

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11 IV 2023

5 VI 2023

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek zgłoszenia dziecka - kliknij tutaj.

Oświadczenia dot. kryteriów, które spełnia kandydat spoza obwodu szkoły - kliknij tutaj.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej - kliknij tutaj.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - kliknij tutaj.

Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę - kliknij tutaj.

Potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.