sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

Do klasy pierwszej spoza obwodu

REKRUTACJA DLA DZIECI SPOZA OBWODU:

LP.

  Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 – 22 III 2024

6-10 V 2024

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I sp i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25 III - 5 IV 2024

13-24 V 2024

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych spoza obwodu.

8 IV 2024

27 V 2024

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

8-10 IV 2024

27-31 V 2024

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 IV 2024

3 VI 2024

 Prosimy o doniesienie 1 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNEGO (podpisanego na odwrocie) – do wyrobienia mLegitymacji.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek zgłoszenia dziecka - kliknij tutaj.

Oświadczenia dot. kryteriów, które spełnia kandydat spoza obwodu szkoły - kliknij tutaj.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej - kliknij tutaj.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - kliknij tutaj.

Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę - kliknij tutaj.

Potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.