sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO NASZEJ SZKOŁY

W czwartek 4 lipca burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka podpisał umowę z wykonawcą zadania, które prowadzone będzie przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane dzięki wsparciu finansowym środków pozyskanych przez myślenicki samorząd z programu „Małopolska Infrastruktura Reakreacyjno - Sportowa – MIRS”. Przedmiotem tej inwestycji będzie modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy naszej szkole. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną nowe nawierzchnie na dwóch boiskach oraz modernizacja oświetlenia.

- Dzięki pozyskanym funduszom z MIRS-u, przeprowadzimy prace remontowe kompleksu sportowo-reakreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach. W ramach tej inwestycji wykonanych zostanie szereg robót, które poskutkują wzrostem standardu obiektu, ale też wpłyną na bezpieczeństwo osób korzystających z niego. Niezwykle cieszy mnie, że przy pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego możemy realizować ważne projekty i poprzez nie wpływać na rozwój dzieci i młodzieży - powiedział burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka

Gmina Myślenice na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach” pozyskała środki w wysokości 255 000,00 zł z programu „Małopolska Infrastruktura Reakreacyjno - Sportowa – MIRS”. Firmą wykonawczą będzie Ignis Media Sp z o. o., a finalny koszt prac wyniesie 599 747,00 zł.