sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

OPIEKA STOMATOLOGICZNA UCZNIÓW SP3

Informujemy, że w ramach podpisanego porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego, uczniowie SP 3 w Myślenicach zostali objęci świadczeniami stomatologicznymi przez Gabinet Stomatologiczny STANMED 2 Krystian Stangel z siedzibą:

ul. Sobieskiego 13 D lokal 3 w Myślenicach,

tel. 531 11 51 51.

Zapraszamy do indywidualnego kontaktu z gabinetem.

Laboratoria Przyszłości na Święcie Szkoły

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach otrzymała również wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego które jest wykorzystywane w czasie organizacji różnych szkolnych uroczystości. Przykładowo, 13 października, podczas uroczystości Święta Szkoły, wykorzystaliśmy zakupiony zestaw umożliwiający odpowiednie nagłośnienie, dzięki któremu piękny program artystyczny przygotowany przez uczniów wraz z nauczycielami mógł być właściwie zaprezentowany.

XXIX TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Nasza szkoła co roku aktywnie włącza się w program Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, który trwa od 16 do 23 X 2022 r. Z tej okazji odbył się u nas konkurs recytatorski "Poezji Jana Pawła II i o Janie Pawle II". Zapraszamy również do obejrzenia  pokonkursowej wystawy prac plastycznych "Jan Paweł II. Wiara i miłość do ludzi" oraz wystawy fotografii "Anioły w architekturze i sztuce sakralnej dekanatu myślenickiego"

13 X - ŚWIĘTO SZKOŁY

  Święto Szkoły - czwartek 13 października. Harmonogram.

1 i 2 lekcja
lekcje wg planu z nauczycielami przedmiotu

godz.10.00 - akademia


godz. 11.00 - Msza święta w kościele św. Brata Alberta (opieka świetlicy dla uczniów nieuczestniczących)


Po Mszy ok. godz. 12 uczniowie korzystający z obiadu, idą na stołówkę.

Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje strój galowy.

Po Mszy świętej od godz.12 nie ma już lekcji, ale  świetlica funkcjonuje w normalnych godzinach (do 16.30).

Piątek 14 X  - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, czyli nie ma lekcji, ale zapewniamy na świetlicy opiekę nauczycieli dyżurujących do 7.00 do 16.30.