sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

GŁOSOWANIE - ZACHĘCAMY

W dniu 1 marca 2023 r. ruszył konkurs Inteligentne Przejście organizowany przez Orange Polska, w którym udział biorą również Myślenice.

 O wygranej zadecydują mieszkańcy, głosując za pośrednictwem strony internetowej. W trzech zwycięskich miastach Orange przekształci po jednym niebezpiecznym przejściu dla pieszych w dużo bezpieczniejsze, aktywne przejście „smart". Głosowanie online trwa do 28 marca 2023 r.

http://www.inteligentneprzejscie.pl/

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH: I i IV

LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o udziale w naborze do oddziału sportowego.

4 –8 III 2024

do 10 V 2024

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych.

do 22 III 2024

do 24 V 2024

3.

Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej.

19 – 22 III 2024

do 24 V 2024

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25 III 2024

29 V 2024

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 3 IV 2024

do 7 VI 2024

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10 IV 2024

 14 VI 2024

 

 

 

Procedura odwoławcza

1.

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2.

W terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.

3.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

 Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 obejmuje ulice: Myślenice Osiedle 1000 lecia, ul.: Dyrektora Stanisława Pardyaka, 3-go Maja, Andrzeja Średniawskiego od nr 75, Podpułkownika Dunina Brzezińskiego, Solidarności.

LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Zgłoszenie dziecka do I klasy zamieszkałego w obwodzie szkoły.

19 II – 15 III 2024

 

 

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

do oddziałów

niesportowych

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 – 22 III 2024

6-10 V 2024

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I sp i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25 III- 5 IV 2024

13-24 V 2024

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych spoza obwodu.

8 IV 2024

27 V 2024

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

8-10 IV 2024

27-31 V 2024

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 IV 2024

3 VI 2024

 

 

 

Procedura odwoławcza

1.

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2.

W terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.

3.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.