sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNO-ORTOGRAFICZNY

Regulamin XXVII Miejsko - Gminnego Konkursu Matematycznego i Ortograficznego

dla uczniów klas III Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Myślenice

w roku szkolnym 2022/2023

 

I.   Organizator:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice przy współpracy z MCDN Ośrodkiem w Krakowie.

 

II.    Cel konkursu :

-    Rozwijanie uzdolnień i budzenie zainteresowań uczniów matematyką i ortografią.

-    Stymulowanie aktywności poznawczej dziecka uzdolnionego.

-   Stworzenie uczniom warunków sprzyjających uczestniczeniu w nietypowej sytuacji edukacyjnej i nabywaniu nowych doświadczeń.

 -  Inspirowanie nauczycieli do poszukiwania skutecznych metod i form współpracy z uczniem zdolnym. 

POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA - REGULAMIN

 

REGULAMIN 

XXI  EDYCJI  POWIATOWEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

  1. Cel konkursu:

·       zainteresowanie młodzieży literaturą piękną,

·       pielęgnowanie zamiłowania do pięknego czytania,

·       propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży,

 

  1. Organizatorzy:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W MYŚLENICACH

 

 

  1. Honorowy Patronat:

 

 Jarosław Szlachetka Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice,  

 Józef Tomal  Starosta Powiatu Myślenickiego

 

                                                                         

Uczestnictwo:

·       w  konkursie biorą udział uczniowie klas VII i VIII SP z  powiatu myślenickiego (do 3 osób z jednej  szkoły)

·        uczniowie przygotowują wybrane przez siebie fragmenty dowolnego tekstu       A. Mickiewicza  ( nie więcej niż 30 linijek)

·       zgłoszenia uczestnictwa do dnia  26.04.2024r.  tylko drogą elektroniczną (koniecznie podać: dane ucznia i opiekuna przygotowującego dziecko do konkursu).           

                       * e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

·       warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzupełnienie oświadczenia zał.1 przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu (oświadczenie dostarcza opiekun w dniu konkursu)

 

  1. Miejsce konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II

             ul. S. Pardyaka  26,  32 – 400 Myślenice

 

 

  1. Termin konkursu: 10.05.2024 r.    (piątek)  godz. 9.00

 

  1. Przebieg konkursu:

·       Uczestników będzie oceniać komisja składająca się z nauczycieli- opiekunów przyjeżdżających z dziećmi na konkurs, uczestnictwo
w konkursie ucznia jest równoważne z wyrażeniem zgody nauczyciela
na pracę w komisji konkursowej,

·       Każdy uczestnik proszony jest o przyniesienie własnego tekstu,

·       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skracania liczby czytanych wersów,

·       Kolejność wystąpień uczniów zostanie ustalona w drodze losowania,

  

  1. Nagrody:

Najlepsi uczniowie zostaną nagrodzeni. Komisja przyzna: I, II, III miejsce.

 

  1. Inne:

Koszty przejazdu na konkurs pokrywają uczestnicy.

 

10.  Kontakt w sprawie konkursu:

Lidia Lijewska-Karp tel. do szkoły  12 272 16 65

Paulina Guzik  tel. do szkoły   12 272 16 65

Lucyna Skałka- tel. do szkoły  12 272 16 65

 

REKRUTACJA - TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS SPORTOWYCH :  KLASY PIERWSZE

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY PIERWSZE - PŁYWANIE

I termin główny

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

 -  test sprawności pływania – basen Aquarius Myślenice

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

 -  test sprawności pływania – basen Aquarius Myślenice

 

 

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY PIERWSZE – PIŁKA NOŻNA

I termin główny

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

 

 

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY PIERWSZE – PIŁKA SIATKOWA

I termin główny

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

 

 

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS SPORTOWYCH :  KLASY CZWARTE

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY CZWARTE - PŁYWANIE

I termin główny

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

 -  test sprawności pływania – basen Aquarius Myślenice

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

 -  test sprawności pływania – basen Aquarius Myślenice

 

 

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY CZWARTE – PIŁKA NOŻNA

I termin główny

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

 

 

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY CZWARTE – PIŁKA SIATKOWA

I termin główny

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

KONKURS HISTORYCZNY - REGULAMIN

Konkurs jest skierowany do  uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu myślenickiego. Uczniowie piszą  pisemną pracę na temat: Paweł Edmund Strzelecki - polski podróżnik, badacz, odkrywca i filantrop”.  Każde szkoła wybiera spośród prac etapu szkolnego 5 najlepszych (są one opatrzone pseudonimem i kopertą z danymi ucznia i opiekuna), w terminie  do 28.04. 2023r.

REGULAMIN XX POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO:

OGROMNY SUKCES AKCJI KASJERSKIEJ

Miło nam poinformować, że społeczność naszej szkoły uzbierała w czasie tzw. Akcji Kasjerskiej Drogerii dm 21 tysięcy złotych. Do tej pory to rekord tych akcji w Polsce. Przypomnijmy, że wydarzenie miało miejsce w sobotę 4 marca 2023 r. Całkowity dochód z godziny 11.00 do 12.00 w kasie obsługiwanej przez dyrektora szkoły, przeznaczony został na cele szkolne - stworzenie sali integracji sensorycznej i dalsze tworzenie tzw. stref relaksu. Frekwencja uczniów, nauczycieli, rodziców i sympatyków szkoły przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy za życzliwość kierownictwu i pracownikom Drogerii dm - byliście dla nas dużym wsparciem. Wszystkim dziękujemy za Waszą obecność, każdą wydaną złotówkę i niesamowitą atmosferę.