sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

OGROMNY SUKCES AKCJI KASJERSKIEJ

Miło nam poinformować, że społeczność naszej szkoły uzbierała w czasie tzw. Akcji Kasjerskiej Drogerii dm 21 tysięcy złotych. Do tej pory to rekord tych akcji w Polsce. Przypomnijmy, że wydarzenie miało miejsce w sobotę 4 marca 2023 r. Całkowity dochód z godziny 11.00 do 12.00 w kasie obsługiwanej przez dyrektora szkoły, przeznaczony został na cele szkolne - stworzenie sali integracji sensorycznej i dalsze tworzenie tzw. stref relaksu. Frekwencja uczniów, nauczycieli, rodziców i sympatyków szkoły przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy za życzliwość kierownictwu i pracownikom Drogerii dm - byliście dla nas dużym wsparciem. Wszystkim dziękujemy za Waszą obecność, każdą wydaną złotówkę i niesamowitą atmosferę.

GŁOSOWANIE - ZACHĘCAMY

W dniu 1 marca 2023 r. ruszył konkurs Inteligentne Przejście organizowany przez Orange Polska, w którym udział biorą również Myślenice.

 O wygranej zadecydują mieszkańcy, głosując za pośrednictwem strony internetowej. W trzech zwycięskich miastach Orange przekształci po jednym niebezpiecznym przejściu dla pieszych w dużo bezpieczniejsze, aktywne przejście „smart". Głosowanie online trwa do 28 marca 2023 r.

http://www.inteligentneprzejscie.pl/

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

 Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 obejmuje ulice: Myślenice Osiedle 1000 lecia, ul.: Dyrektora Stanisława Pardyaka, 3-go Maja, Andrzeja Średniawskiego od nr 75, Podpułkownika Dunina Brzezińskiego, Solidarności.

LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Zgłoszenie dziecka do I klasy zamieszkałego w obwodzie szkoły.

14 II – 15 III 2023

 

 

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

do oddziałów

niesportowych

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16 – 23 III 2023

15-19 V 2023

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I sp i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

24-31 III 2023

22-26 V 2023

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych spoza obwodu.

3 IV 2023

29 V 2023

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

3-7 IV 2023

29-31 V 2023

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11 IV 2023

5 VI 2023

 

 

 

Procedura odwoławcza

1.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2.

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.

3.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH: I i IV

LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o udziale w naborze do oddziału sportowego.

1 –10 III 2023

do 5 V 2023

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych.

do 15 III 2023

do 11 V 2023

3.

Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej.

14 – 16 III 2023

do 26 V 2023

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31 III 2023

7 VI 2023

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 7 IV 2023

do 16 VI 2023

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 VI 2023

do 31 VIII 2023

 

Procedura odwoławcza

1.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2.

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.

3.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.