sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

ZREALIZOWALIŚMY PROJEKT

Trzy wycieczki integracyjne, w których wzięło udział prawie 150 uczniów polskich i ukraińskich,  zorganizowała w maju i w czerwcu 2023 r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej - pakiet edukacyjny.

Do Szkoły Podstawowej nr 3  w Myślenicach uczęszczało w roku szkolnym 2022/23 17 uczniów pochodzących z Ukrainy, którzy przyjechali do Myślenic po wybuchu wojny. Naszym zamiarem było stworzyć im okazję do poznania siebie nawzajem – także z ich polskimi rówieśnikami. Jednak nie w szkolnej ławie, ale w atmosferze zabawy i swobodnej wycieczki. Taka integracja przynosi najlepsze efekty – tak zawiązują się koleżeństwa i przyjaźnie. Uczniowie prócz integracji mieli okazję poznawać najpiękniejsze zakątki Małopolski, miejsca, w którym przyszło im mieszkać i uczyć się.

Dla uczniów każdego etapu edukacyjnego zorganizowano osobną wycieczkę. Aby dzieci miały najlepsze możliwe warunki, osobno na wycieczkę pojechali uczniowie z klas 1-3, osobno z klas 4-6 i osobno z klas 7 i 8. Oczywiście nie mogliśmy wysłać wszystkich naszych 550 uczniów – byliśmy zmuszeni wybrać kilka klas i do nich dołączyć pozostałych  uczniów z Ukrainy, ale i tak uważamy, że korzyści z realizacji tego programu są nie do przecenienia.

REALIZUJEMY PROJEKT

"DOPOSAŻENIE SZKÓŁ I PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W ZAKRESIE EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ"

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Podstawowym celem realizacji projektu przez Gminę Myślenice jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez szkolenia i doposażenie szkół w narzędzia służące edukacji komunikacyjnej. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zagrożenia na drogach w okolicach szkół poprzez zakup i doposażenie mobilnych miasteczek oraz doposażenia przejść dla pieszych poprzez montaż ogrodzeń/balustrad zabezpieczających wtargnięcie dzieci na jezdnię, a także progów ograniczających prędkość pojazdów na drodze i wyświetlacza prędkości w celu uspokojenia ruchu na newralgicznym odcinku drogi przy szkole. Przyczyni się to do ograniczenia prędkości pojazdów i zmniejszenia ilości potencjalnych wypadków zagrażających życiu i zdrowiu dzieci.

W RAMACH PROJEKTU NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA:

 - 2 hulajnogi

- miasteczko mobilne

- przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Pardyaka

Więcej informacji na:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Oficjalna strona Miasta i Gminy Myślenice (myslenice.pl)

 

MAŁOPOLSKA TARCZA HUMANITARNA - PAKIET EDUKACYJNY

 

Gmina Myślenice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”.

„Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny" w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt został sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie Nr IXA/508/EK/23 zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Myślenice w dniu 04.05.2023 r. opiewa na kwotę: 381 369,99 zł.

Celem projektu jest wsparcie potencjału małopolskich organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe kształcenia ogólnego i zawodowego oraz placówki oświatowe w organizacji nauki i wsparcia uczniów ukraińskich w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

SPRZĘT ELEKTRONICZNY Z PROGRAMÓW GRANTOWYCH

W Muzeum Niepodległości w Myślenicach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu elektronicznego dla placówek oświatowych z terenu Gminy Myślenice w ramach dwóch programów – „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” oraz „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. W uroczystości uczestniczyli burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, sekretarz Gminy Myślenice Robert Pitala, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia Małgorzata Ciemińska oraz zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Danuta Nowak.

Dzięki dofinansowaniom nasz szkoła otrzymała:

Z programu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej:

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

8 laptopów,

6 kamer internetowych,

11 myszek

Z programu Małopolskiej Tarczy Humanitarnej:

3 monitory interaktywne,

3 bezpłatne wycieczki integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich dla klas 1-3, 4-6, 7-8

KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2022/23

CZWARTEK 22 czerwca 2023

- lekcje wg planu od rana do 13.25

- o 10.40 na sali gimnastycznej akademia podsumowująca osiągnięcia uczniów (wręczenie Dyplomów Dyrektora Szkoły i Listów Gratulacyjnych zaproszonym Rodzicom, wręczenie nagród w konkursach, pożegnanie klas 8)

 - obowiązuje strój galowy

 

PIĄTEK 23 czerwca 2023

- 8.00 msza św. w Kościele św. Brata Alberta na zakończenie roku szkolnego

- 9.00 spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach (rozdanie świadectw) NIE MA AKADEMII NA HALI

- obowiązuje strój galowy

- obiad jednodaniowy w godz. 10.00 - 13.00.Jeżeli dziecko w tym dniu nie będzie na obiedzie, prosimy o zgłoszenie do intendenta do dnia 22 czerwca 

- 11.00 rada podsumowująca

- świetlica działa bez zmian od 7.00 do 16.30

 

Od poniedziałku do szkoły wchodzi ekipa wymieniająca grzejniki w całym budynku.