sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

Szkolna świetlica

Świetlica jest czynna w dni nauki szkolnej w godzinach 7.00 do 16:30

Uczniowie naszej świetlicy mogą miło spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje oraz czas po lekcjach. Staramy się, aby każde dziecko w świetlicy czuło się dobrze i z przyjemnością do nas wracało! Każdy uczeń jest dla nas wyjątkowy i podchodzimy do niego w sposób indywidualny. Kładziemy nacisk na integrację grupy świetlicowej oraz na rozwijanie postaw prospołecznych. W grupie uczniów naszej świetlicy, dzieci znajdują wielu przyjaciół oraz uczą się wzajemnej pomocy, serdeczności i tolerancji.

          Świetlica dysponuje trzema salami. Pomieszczenia wyposażone są w liczne pomoce dydaktyczne, zabawki tematyczne, chusty animacyjne, gry planszowe, puzzle, klocki, książki, a także sprzęt sportowy. Do dyspozycji dzieci jest także plac zabaw, sala gimnastyczna oraz boisko sportowe.

         Organizujemy ciekawe zajęcia, które rozwijają zarówno zainteresowania jak i zamiłowania każdego dziecka. W naszej świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze oraz kółko szachowe, które kształtują w młodych ludziach zamiłowanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu.

          Ponadto zwracamy szczególną uwagę na postawy społeczno-moralne, nawiązujemy do tradycji i świąt obchodzonych w naszym kraju. Uwrażliwiamy wychowanków na fakt, że jako uczniowie szkoły im. Jana Pawła II powinni kierować się wartościami zgodnymi z Jego nauką.

Regulamin naboru do świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dKarta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Rodo

zs1 zs4 zs3 zs6 zs5 zs2