sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNO-ORTOGRAFICZNY

Regulamin XXVII Miejsko - Gminnego Konkursu Matematycznego i Ortograficznego

dla uczniów klas III Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Myślenice

w roku szkolnym 2022/2023

 

I.   Organizator:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice przy współpracy z MCDN Ośrodkiem w Krakowie.

 

II.    Cel konkursu :

-    Rozwijanie uzdolnień i budzenie zainteresowań uczniów matematyką i ortografią.

-    Stymulowanie aktywności poznawczej dziecka uzdolnionego.

-   Stworzenie uczniom warunków sprzyjających uczestniczeniu w nietypowej sytuacji edukacyjnej i nabywaniu nowych doświadczeń.

 -  Inspirowanie nauczycieli do poszukiwania skutecznych metod i form współpracy z uczniem zdolnym. 

KONKURS HISTORYCZNY - REGULAMIN

Konkurs jest skierowany do  uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu myślenickiego. Uczniowie piszą  pisemną pracę na temat: Paweł Edmund Strzelecki - polski podróżnik, badacz, odkrywca i filantrop”.  Każde szkoła wybiera spośród prac etapu szkolnego 5 najlepszych (są one opatrzone pseudonimem i kopertą z danymi ucznia i opiekuna), w terminie  do 28.04. 2023r.

REGULAMIN XX POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO:

POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA - REGULAMIN

W  konkursie biorą udział uczniowie klas VII i VIII SP z  powiatu myślenickiego (do 4 osób z jednej  szkoły; szkoły powyżej 300 uczniów mogą zgłosić do 5 kandydatów). Uczniowie przygotowują wybrane przez siebie fragmenty dowolnego tekstu  A. Fredry    ( nie więcej niż 30 linijek). Zgłoszenia uczestnictwa do dnia  28.04.2023r.  tylko drogą elektroniczną (koniecznie podać: dane ucznia i opiekuna przygotowującego dziecko do konkursu). 

REKRUTACJA - TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS SPORTOWYCH :  KLASY PIERWSZE

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY PIERWSZE - PŁYWANIE

I termin główny

14.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

15.03.2023 g. 14.00 -  test sprawności pływania – basen Aquarius Myślenice

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

28.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

29.03.2023 g. 14.00 -  test sprawności pływania – basen Aquarius Myślenice

 

 

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY PIERWSZE – PIŁKA NOŻNA

I termin główny

14.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

28.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

 

 

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY PIERWSZE – PIŁKA SIATKOWA

I termin główny

14.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

28.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

 

 

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS SPORTOWYCH :  KLASY CZWARTE

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY CZWARTE - PŁYWANIE

I termin główny

15.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

16.03.2023 g. 14.00 -  test sprawności pływania – basen Aquarius Myślenice

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

29.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

30.03.2023 g. 14.00 -  test sprawności pływania – basen Aquarius Myślenice

 

 

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY CZWARTE – PIŁKA NOŻNA

I termin główny

15.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

29.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

 

 

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :  KLASY CZWARTE – PIŁKA SIATKOWA

I termin główny

15.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3

II termin (DOTYCZY KANDYDATÓW KTÓRZY NIE STAWILI SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE)

29.03.2023 g.15.00 - test sprawności ogólnej i specjalnej – hala sportowa SP3