sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN

konkursu fotograficznego im. Andrzeja Ślósarza

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach

pod hasłem: "Moje pasje".

Zasady uczestnictwa:

1. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dwa zdjęcia pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć (1 zestaw w tym konkursie to seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość).

2. Wszystkie fotografie powinny być zatytułowane (tytuł zdjęcia należy umieścić na rewersie zdjęcia).

3. Oryginalne fotografie mają być wydrukowane na papierze fotograficznym, mogą być w dowolnym formacie.

Należy je dostarczyć do wychowawcy klasy w terminie do 19 czerwca 2023 roku.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

ZEBRANIE Z RODZICAMI

uczniów przyszłorocznych klas pierwszych

CZWARTEK 15 czerwca 2023

Godz. 17.00 na jadalni SP3

 

ZAPRASZAMY

 

MYŚLENICKI TYDZIEŃ RODZIN

Centrum Usług Społecznych zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Myślenice na II Myślenicki Tydzień Rodzin! Wydarzenie rozpocznie się w poniedziałek 29 maja 2023 i potrwa do niedzieli 4 czerwca 2023. Tydzień ten obfitował będzie w wiele atrakcji przeznaczonych dla członków rodzin w każdym wieku.

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

23 maja 2023 godz. 9.00  - j. polski

24 maja 2023 godz. 9.00 - matematyka

25 maja 2023 godz. 9.00 - j. obcy

W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Zajęcia opiekuńcze w ramach świetlicy od 7.00 do 16.30. Dzieci wpuszczane są na świetlicę do 8.30.

Stołówka nie wydaje obiadów.