sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN KONKURSU plastycznego  dla dzieci

Moje kochane Myślenice

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Konkursu Moje kochane Myślenice (zwanego dalej Konkursem) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach,  zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
  2. Celem Konkursu jest kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki, kształtowanie właściwego stosunku do swojego miasta, przywiązania do rodzinnych stron, ukazanie piękna rodzinnego miasta Myślenice, prezentacja w formie plastycznej wybranych zabytków, ciekawostek, ważnych miejsc związanych z miastem Myślenice.
  3. Czas trwania Konkursu: do  11 IV 2024 r.
  4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej powiązanej z tematem konkursu.
  5. Technika wykonania prac dowolna, płaska (bez materiałów sypkich i plasteliny), format A3, A4.
  6. Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach www.biblioteka.myslenice.pl, lub/i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych.
  7. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.

OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY STRAŻY POŻARNEJ

 Co roku w Państwowej Straży Pożarnej organizowane są konkursy dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Zapraszamy do udziału w konkursach z nagrodami. Organizatorem jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

W tym roku uczniowie klas 1-8 mogą wykazać się w dwóch ogólnopolskich konkursach:

Pierwszy z nich to Ogólnopolski Indywidualny Konkurs Plastyczny. Tym razem prosimy o nadsyłanie prac pt. „Grupy Specjalistyczne Państwowej Straży Pożarnej”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3.

Drugi konkurs to Ogólnopolski Zespołowy Konkurs na Spot Filmowy. Uczniów klas 4-8 zachęcamy do zabawy w reżyserów i aktorów, którzy zrealizują krótki film pt. „Nie nagrywaj. Reaguj!”. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursach, powinny zapoznać się z Regulaminami, wzorem Karty Zgłoszeniowej oraz Oświadczeniami, które dostępne są na stronie internetowej Komendy Głównej PSP (https://www.gov.pl/web/kgpsp/rok-2024).

Pełna informacja na https://www.gov.pl/web/kppsp-myslenice

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY

21 marca 2024 roku obchodziliśmy Święto Wiosny. Nasza radość była tym większa, że po kilku miesiącach zakończyły się, prowadzone przez Gminę Myślenice,  trwające od kwietnia ubiegłego roku, prace związane z termomodernizacją szkoły, finansowane z Funduszy Norweskich. W całym budynku wymieniono i docieplono stropodach, instalację centralnego ogrzewania, wprawiono energooszczędne oświetlenie, zmieniono niektóre okna i drzwi oraz elewację części budynku. Wielkie wrażenie robi również odnowiony i oddany do użytku po paru latach, wewnętrzny dziedziniec. Wszystkim zaangażowanym w projekt, który znacząco poprawi komfort nauki i pracy, serdecznie dziękujemy.

WIELKANOC 2024

"Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję" (J 14, 27).

 

Doświadczenie dziejów pokazuje, że pokój, jaki daje świat,

 jest często niestabilną równowagą sił, które prędzej czy później ścierają się ze sobą.

 Pokój, dar Chrystusa zmartwychwstałego, jest głęboki i pełny,

 niesie pojednanie człowieka z Bogiem, ze sobą samym i z całym stworzeniem.

 Jan Paweł II, Orędzie Wielkanocne 2002

 

#WIOSENNA PRZERWA ŚWIATECZNA od czwartku 28 III 2024.

# DO SZKOŁY WRACAMY W ŚRODĘ 3 IV 2024.

 

PÓŁKOLONIE FERIE 2024

Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach organizuje na okres ferii zimowych półkolonię dla uczniów w pierwszym tygodniu, tj. 12-16 lutego 2024 r.
Zajęcia zaplanowano codziennie od godz. 8 do 13. Wśród przewidzianych atrakcji są m.in.:
    Zajęcia sportowe,
    Wyjście do kina;
    Wyjście do sali zabaw Hipi-Hop!
    Wyjście do sali zabaw Ale Klocki!
    Wycieczka do Teatru Rabcio w Rabce na spektakl "Pinokio"
    Zajęcia w Muzeum Niepodległości;
    Zajęcia z klockami Lego i programowanie,
    Zajęcia plastyczne,

Dla uczestników przygotowano 90 miejsc.
Szkoła zapewnia opiekę doświadczonych pedagogów i nauczycieli (finansowanie UMiG Myślenice).