sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Tytuł zajęć

Dla kogo?

Kiedy i gdzie?

Kto prowadzi?

 

Koło języka polskiego

klasy 6-8

czwartek

13.45 – 14.30,

s.8

 

Anna Garbień

Zajęcia rozwijające

z języka polskiego

klasa 7b

poniedziałek

14.30-15.30

 

Beata Hrabia-Aleksandrowicz

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów z matematyki

klasa 8D

środa

13.45-14.30,

s.32

Edyta Ciaputa

Koło matematyczne

uczniowie przygotowujący się do konkursów

 

środa

12.40-13.25

s.32

 

Edyta Ciaputa

Zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z biologii

dla chętnych uczniów z klas 6

wtorek, kl.6a

13.45-14.30

 

Czwartek, kl.6b

13.45-14.30

 

Piątek, kl.6c

11.35-12.20

 

Barbara Papiernik

Przygotowanie do małopolskiego konkursu biologicznego

zainteresowani uczniowie

poniedziałek

15.25-16.10

s.36

lub platforma Teams wg ustaleń (do czasu odbycia się konkursu)

 

Beata Gibała

Koło plastyczne

uczniów klas 8

czwartek

14:30-15.30

s.3

Zofia Piotrowska