sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

Informacja o dożywianiu w roku szkolnym 2022-2023

Zmieniają się warunki związane z dożywianiem dziecka w stołówce przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach. Osoby zainteresowane dożywianiem dziecka w roku szkolnym 2022/2023 prosimy o zapoznanie się z nowymi warunkami. Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 ulega zmianie opłata wnoszona przez ucznia za posiłek w stołówce szkolnej i wynosi 7,00 złotych.

OPIEKA STOMATOLOGICZNA UCZNIÓW SP3

Informujemy, że w ramach podpisanego porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego, uczniowie SP 3 w Myślenicach zostali objęci świadczeniami stomatologicznymi przez Gabinet Stomatologiczny STANMED 2 Krystian Stangel z siedzibą:

ul. Sobieskiego 13 D lokal 3 w Myślenicach,

tel. 531 11 51 51.

Zapraszamy do indywidualnego kontaktu z gabinetem.

Laboratoria Przyszłości na Święcie Szkoły

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach otrzymała również wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego które jest wykorzystywane w czasie organizacji różnych szkolnych uroczystości. Przykładowo, 13 października, podczas uroczystości Święta Szkoły, wykorzystaliśmy zakupiony zestaw umożliwiający odpowiednie nagłośnienie, dzięki któremu piękny program artystyczny przygotowany przez uczniów wraz z nauczycielami mógł być właściwie zaprezentowany.

XXIX TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Nasza szkoła co roku aktywnie włącza się w program Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, który trwa od 16 do 23 X 2022 r. Z tej okazji odbył się u nas konkurs recytatorski "Poezji Jana Pawła II i o Janie Pawle II". Zapraszamy również do obejrzenia  pokonkursowej wystawy prac plastycznych "Jan Paweł II. Wiara i miłość do ludzi" oraz wystawy fotografii "Anioły w architekturze i sztuce sakralnej dekanatu myślenickiego"