sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2022/23

przewodnicząca - Anna Kapusta

wiceprzewodnicząca - Barbara Bylica

sekretarz - Katarzyna Martyka

skarbnik - Joanna Stalmach

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRODZY RODZICE!

 Rada Rodziców zgodnie z Prawem Oświatowym tworzy Fundusz, dzięki któremu wspiera działalność statutową Szkoły.

Dzięki Państwa wpłatom możemy finansować wydatki związane z zakupem wyposażenia i pomocy naukowych, książek do biblioteki, nagród w konkursach, uatrakcyjnieniem imprez szkolnych oraz inicjatywami Uczniowskimi. 

Składka  na cały rok szkolny  wynosi:

60 zł – jedno Dziecko

80 zł – dwoje Dzieci

100 zł – troje Dzieci

Wpłaty na Fundusz można dokonać na konto bankowe Rady Rodziców:

MBS Wieliczka o/Myślenice

82 8619 0006 0021 0800 5522 0001

tytuł wpłaty: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA

Wpłaty można dokonać w ratach, dogodnie dla Państwa.

Rada Rodziców SP3