sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

CZWARTEK 20 czerwca 2024

podsumowanie roku szkolnego 2023/24

1.godzina lekcyjna: rozdanie nagród

3. godzina lekcyjna 9.45: wręczenie uczniom Dyplomów Dyrektora Szkoły i Listów Gratulacyjnych rodzicom, pożegnanie odchodzących na emeryturę nauczycieli i pracowników

5. godzina lekcyjna: pożegnanie klas ósmych, cd. rozdawania nagród

 

PIĄTEK 21 czerwca 2024

8.00 - Msza św. w kościele św. Brata Alberta na zakończenie roku szkolnego

ok. 9.00 - spotkania z wychowawcami w salach, rozdanie świadectw