sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

ZAWITAŁY DO NAS MOBILNE LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

We wtorek 24 stycznia naszą szkołę odwiedziła ekipa Mobilnych Laboratoriów Przyszłości, aby wspierać proces wykorzystywania tych rozwiązań w każdym województwie. To jeden z 6 busów z ekspertami i laboratoryjnym sprzętem, który od września ubiegłego roku wędruje po szkołach wszystkich powiatów w Polsce. Mobilne Laboratoria Przyszłości realizowane są przy wsparciu Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Centrum GovTech.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce i zapewnienie im warunków do wejścia w przesycony technologią świat z odpowiednimi kompetencjami. Chcemy to osiągnąć poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii oraz wsparcie nauczycieli w ich nauce poprzez m.in. poprowadzenie lekcji pokazowych w szkołach.

Wiele szkół, także i nasza,  od 1 września posiada już nowoczesne laboratoria przyszłości z drukarkami 3D, goglami VR, robotami, mikrokontrolerami, nowoczesnymi studiami nagrań i sprzętem technicznym różnego rodzaju, dzięki któremu nauczyciele będą mogli pomagać uczniom w odkrywaniu ich talentów. Uzupełnienie tradycyjnego modelu edukacyjnego o najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne z obszaru STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) pozwoli lepiej przygotować polską młodzież na wyzwania przyszłości. W szczególności te powiązane z rynkiem pracy i gotowością do pracy w zawodach przyszłości - w tym takich, które według ekspertów jeszcze nie istnieją.