sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

Laboratoria Przyszłości na Święcie Szkoły

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach otrzymała również wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego które jest wykorzystywane w czasie organizacji różnych szkolnych uroczystości. Przykładowo, 13 października, podczas uroczystości Święta Szkoły, wykorzystaliśmy zakupiony zestaw umożliwiający odpowiednie nagłośnienie, dzięki któremu piękny program artystyczny przygotowany przez uczniów wraz z nauczycielami mógł być właściwie zaprezentowany.