sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

Wyniki Powiatowego Konkursu Fotograficznego

 

Kategoria: kl. I –III
I miejsce
Magdalena Jaworska – Szkoła Podstawowa w Osieczanach, opiekun: Małgorzata Bajor
Zofia Kania – Szkoła Podstawowa w Brzączowicach, opiekun: Marta Blamowska
II miejsce
Kinga Gubała – Szkoła Podstawowa w Osieczanach, opiekun: Beata Leśniak
III miejsce
Milena Jarguz – Szkoła Podstawowa w Osieczanach, opiekun: Agata Kluska
Maja Kotarba – Szkoła Podstawowa w Osieczanach, opiekun: Małgorzata Bajor
Kategoria: kl. IV – VIII
I miejsce
Krystian Dudzik – Szkoła Podstawowa w Osieczanach, opiekun: Marzena Leszczyńska
Jakub Jąkała – Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach, opiekun: Krystyna Oliwa
Gabriela Marcinkiewicz – Szkoła Podstawowa w Jasienicy, opiekun: Joanna Światłoń –
Wania
Karolina Nowak – Szkoła Podstawowa w Bęczarce, opiekun: Marta Światłoń – Dąbrowa
Wojciech Skóra – Szkoła Podstawowa w Jasienicy, opiekun: Joanna Światłoń – Wania
Michał Sobczak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach, opiekun: Krystyna Oliwa
II miejsce
Barbara Bobowska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach, opiekun: Anna Garbień
Katarzyna Bobowska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach, opiekun: Elżbieta
Marcowska
Martyna Chęć – Szkoła Podstawowa w Osieczanach, opiekun: Agata Kluska
Filip Chrzanowski – Szkoła Podstawowa w Osieczanach, opiekun: Marzena Leszczyńska
Borys Kania – Szkoła Podstawowa w Brzączowicach, opiekun: Joanna Światłoń – Wania
Sabina Lenart – Szkoła Podstawowa w Brzączowicach, opiekun: Joanna Światłoń – Wania

Anna Sobczak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach, opiekun: Krystyna Oliwa
Artur Zborowski – Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach, opiekun: Elżbieta Marcowska
Nikola Ziembla – Szkoła Podstawowa w Jasienicy, opiekun: Joanna Światłoń – Wania
III miejsce
Wiktoria Domanus – Szkoła Podstawowa w Osieczanach, opiekun: Katarzyna Burtan
Nikola Jarguz – Szkoła Podstawowa w Osieczanach, opiekun: Agata Kluska
Maria Szlachetka – Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach, opiekun: Elżbieta Marcowska
wyróżnienie
Aleksandra Baran – Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach, opiekun: Anna Garbień
Anna Długosz – Szkoła Podstawowa w Borzęcie, opiekun: Krystyna Dudek
Jakub Gubała – Szkoła Podstawowa w Osieczanach, opiekun: Marzena Leszczyńska
Bartosz Kotarba – Szkoła Podstawowa w Osieczanach, opiekun: Marzena Leszczyńska
Eryk Kutrzeba– Szkoła Podstawowa w Borzęcie, opiekun: Krystyna Dudek
Patryk Okraj – Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach, opiekun: Elżbieta Marcowska
Zuzanna Sroka – Szkoła Podstawowa w Jasienicy, opiekun: Joanna Światłoń – Wania

Gratulujemy!
Zapraszamy laureatów i finalistów oraz ich opiekunów na uroczystość wręczenia nagród,
która odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 3
w Myślenicach, ul. Pardyaka 26.