sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
W dniach 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze w godz. 7.00 - 16.30, a w dniu 12.03 (czwartek) dodatkowo będzie czynna stołówka szkolna - obiad wydawany w godz. 11.30 - 13.00. nastąpiła zmiana jadłospisu (zupa fasolowa, kluski leniwe z masełkiem, cukrem, kompot)
   zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie e-podręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
   jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
   przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
   rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
   śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Aktualne informacje i zalecenia Ministerstwa Edukacji!

KORONAWIRUS - INFORMACJE DLA RODZICÓW

Podstawa prawna:

Art. 4. 

  1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
  2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje.

XIX POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY

„Wiktoria warszawska" czy „cud nad Wisłą”? O roli Józefa Piłsudskiego w bitwie warszawskiej 1920 roku.

W bieżącym roku obchodzimy 100. rocznicę bitwy warszawskiej. Pragniemy włączyć się w ogólnopolskie uroczystości związane z upamiętnieniem tego wielkiego wydarzenia i  z tej okazji organizujemy Powiatowy Konkurs Historyczny. Każda szkoła może nadesłać do 5 prac w terminie do 5 V 2020r.

PROFILAKTYKA

  • Unikaj bliskiego kontaktu z chorymi.
  • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zostań w domu, kiedy jesteś chory.
  • Zakryj kaszel lub kichnięcie chusteczką, a następnie wyrzuć chusteczkę do śmieci.
  • Czyść i dezynfekuj często dotykane przedmioty i powierzchnie za pomocą zwykłego sprayu lub ściereczki do czyszczenia gospodarstwa domowego.
  • Maseczki na twarz powinny być stosowane przez osoby, które wykazują , aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby na innych. Używanie masek twarzowych ma również zasadnicze znaczenie dla pracowników służby zdrowia i osób opiekujących się kimś w bliskim otoczeniu (w domu lub w zakładzie opieki zdrowotnej).
  • Często myj ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, szczególnie po wyjściu z łazienki; przed jedzeniem; i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Zapisy do klas I na rok szkolny 2020/21

              

 

Szanowni Państwo!

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach uprzejmie zawiadamia,   że w dniach od 2 do 13 marca 2020 r. w godz. 700 – 1500   w kancelarii szkoły należy dokonać zgłoszenia dziecka rocznik 2013 do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

·        Dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmowane są na podstawie karty zgłoszenia rodziców (zał. Nr 1)

·        Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Rodzice składają wniosek  (zał. Nr 2) o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

 

Druki  (zał. 1 i zał. 2) dostępne  są w  sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły (prosimy  o wydruk dwóch stron na jednej kartce A4).

Zebranie rodziców pierwszoklasistów poświęcone sprawom organizacyjnym odbędzie się dnia  17 czerwca  2020 r. (środa) o godz. 1800   na jadalni.

 

 

FERIE ŚWIĄTECZNE

Od 23 grudnia do 6 stycznia (poniedziałek)włącznie - ferie świąteczne.

2 i 3 stycznia (czwartek i piątek) zajęcia świetlicowe dla dzieci wymagających opieki, w tych dniach nie ma lekcji.

6 stycznia (poniedziałek) Święto Trzech Króli - dzień wolny.

Do szkoły WRACAMY WE WTOREK 7 I 2020r..

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok