sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest:

       wykonanie komiksu przedstawiającego wydarzenia, rozgrywające się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych ważnych dla dziejów miasta w czasie II wojny światowej,

       napisanie przez uczestników kartki z pamiętnika, dziennika lub listu przedstawiającego wydarzenia Czarnej niedzieli i jej wpływ na burmistrza Jana Krzyszkowskiego,

 

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty, przeznaczony dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej.
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach.
 3. Patronat nad konkursem objął:
  1. BURMISTRZ MIASTA I GMINY  MYŚLENICE
 4. Zakres historyczny prac powinien mieścić się w okresie Myślenice w latach 1939-1945.
 5. Prace  powinny stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 5 - maksymalnie 8 plansz –komiks; kartka z pamiętnika, dziennika, list, minimum 1 -maksymalnie 5 stron  formatu A4. Plansze w komiksie mogą być podzielone w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie. Strony powinny być ponumerowane.
 6. Na odwrocie każdej strony (planszy) z komiksem powinny znaleźć się: tytuł pracy, informacje o autorze (imię, nazwisko oraz wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna).
 7. Technika wykonania komiksu: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.
 8. Praca pisemna w formie:kartka z pamiętnika, dziennik, list.
 9. Uczniowie wykonują pracę indywidualnie i samodzielnie.
 10. Cele konkursu:
  1. Przybliżenie i pogłębienie znajomości historii miasta Myślenice i ich bohaterów;
  2. Podnoszenie sprawności językowej;
  3. Propagowanie wiedzy o języku, kulturze i historii polskiej, jej źródłach i ciągłości na przestrzeni dziejów;
  4. Rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo - skutkowych;
  5. Pogłębianie i umacnianie postaw patriotyzmu;
  6. Wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi;
  7. Kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez współczesne środki artystycznego wyrazu, do których należy komiks;
 11. Nadsyłanie prac konkursowych – do 21 maja 2021 r. ze zgodą rodziców/ opiekunów na adres Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach, ul.Pardyaka 26, 32-400 Myślenice z dopiskiem „Konkurs Czarna niedziela”.
 12. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – 12 czerwca 2020 r. godz. 10.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach. W razie nieprzewidzianej sytuacji związanej z epidemią i ograniczeniami dyplomy i nagrody będą rozesłane/ dostarczone do szkół.
 13. Prace będą oceniane przez jury, w skład którego wejdą:

nauczyciele historii, plastyki, języka polskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3.

 1. Przy ocenie komiksu będą brane pod uwagę:

- zgodność z faktami historycznymi,

- poprawność językowa warstwy narracyjnej komiksu,

- płynność przebiegu akcji opowiadanej historii,

- walory artystyczne,

- kreatywność,

 1. Praca pisemna będzie oceniana pod względem:

- zgodność z tematem konkursu (0-3pkt.);

- zawartość merytoryczną (0- 8 pkt.);

- oryginalność ujęcia tematu (0-2 pkt.);

- styl i język (0-2 pkt.);

 1. Organizatorzy konkursu fundują nagrody rzeczowe uczniom – zdobywcom trzech pierwszych miejsc.
 2. Uczniowie laureaci oraz wyróżnieni w konkursie i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania całości lub fragmentu pracy konkursowej w dowolnej formie.
 4. Osobami kontaktowymi ze strony organizatora są:
  1. Joanna Szuba, adres e – mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Anna Garbień, adres e – mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bibliografia:

Myślenice monografia miasta. „ Myślenice w latach II wojny światowej (1939– 1945)”,

                                                     str. 622-629; 599-601;

                                               „Myślenice w dwudziestoleciu międzywojennym (1918 -1939)”

     str. 495-496;

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok