sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

13 X - ŚWIĘTO SZKOŁY

  Święto Szkoły - czwartek 13 października. Harmonogram.

1 i 2 lekcja
lekcje wg planu z nauczycielami przedmiotu

godz.10.00 - akademia


godz. 11.00 - Msza święta w kościele św. Brata Alberta (opieka świetlicy dla uczniów nieuczestniczących)


Po Mszy ok. godz. 12 uczniowie korzystający z obiadu, idą na stołówkę.

Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje strój galowy.

Po Mszy świętej od godz.12 nie ma już lekcji, ale  świetlica funkcjonuje w normalnych godzinach (do 16.30).

Piątek 14 X  - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, czyli nie ma lekcji, ale zapewniamy na świetlicy opiekę nauczycieli dyżurujących do 7.00 do 16.30.