sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

24 maja - wtorek - język polski

25 maja - środa - matematyka

26 maja -  czwartek - język obcy

KLASOM ÓSMYM ŻYCZYMY POWODZENIA!

Pozostali uczniowie mają wolne.