sp3.myslenice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

5 maja to Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Nasza szkoła włączyła się w obchody – uczniowie stali na trasie korowodu, witając go balonikami, chorągiewkami, chustami. Udekorowane w kolorze pomarańczowym liczne pojazdy oraz znany dobrze mieszkańcom autobus miejski Myślenic, ruszyły przez ulice miasta wioząc osoby niepełnosprawne oraz opiekunów. Na trasie przejazdu na spotkanie z nimi pojawili uczniowie (m.in. SP nr 4 i SP nr 3, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zajęć w Myślenickim Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.

To wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. Bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie, nie są wynikiem niepełnosprawności, lecz wyzwaniem do ciągłej zmiany, w której to pomagają opiekunowie i wychowawcy OREW-u. W Polsce żyje ponad 4 mln osób niepełnosprawnych. Ok. 100 tys. spośród nich to osoby z niepełnosprawnością intelektualną.